Farzana, Tanim, Josh,Tim, Julie, Fahmida, Yasmeen, Jon, Tasha & Safi – Norfolk, VA